• Dimecres 21 de març de 2018

Notícies

Paraula Data
21 de juliol de 2016

Compareixença de la Presidenta del Fons Català davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència del Parlament de Catalunya

Compareixença de la Presidenta del Fons al Parlament de Catalunya
Compareixença de la Presidenta del Fons al Parlament de Catalunya

Meritxell Budó reivindica al Parlament el paper del món local en la resposta que està donant Catalunya a la crisi de refugiats 

La presidenta del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament,  Meritxell Budó, ha comparegut avui a la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, per donar compte de les accions que desenvolupa el món local i el FCCD en concret en  matèria d’ajuda a les persones refugiades

Dijous 21 de juliol de 2016 – La presidenta del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, Meritxell Budó, ha comparegut davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència del Parlament de Catalunya per donar compte de les accions que s’estan realitzant en suport a les persones refugiades des del món local català.

Budó ha explicat que des del mes de setembre de l’any 2015 el FCCD ha coordinat la resposta del món local a la crisi de persones refugiades a través d’una campanya de suport a l’acollida de població refugiada en trànsit a Europa víctima dels conflictes armats a l’àrea Mediterrània fonamentada en 4 eixos.

En primer lloc, suport a les persones refugiades en rutes de fugida, tot destinant recursos econòmics a l’assistència en les rutes de fugida a països de primera acollida i Europa (països dins i fora de l’espai Schengen). En segon lloc, suport als municipis que es troben en la ruta de les persones refugiades tot identificant ciutats interlocutores, establint mecanismes estables de comunicació, promovent les relacions bilaterals entre municipis catalans i municipis en ruta, identificant necessitats d’aquests municipis i dissenyant actuacions específiques de resposta. En tercer lloc, acollida a Catalunya, participant a través del  Comitè d’Acollida a les Persones Refugiades de la Generalitat amb l’objectiu de treballar en la definició de l’estratègia d’arribada, acollida i integració social. I finalment, Educació per al Desenvolupament i sensibilització per oferir eines pràctiques i eficaces davant l’embranzida de solidaritat que s’estava generant de manera espontània entre la ciutadania a favor dels refugiats, defugint la ineficiència, el paternalisme i la caritat. L’altre objectiu és sensibilitzar els ajuntaments de la importància de la cooperació al desenvolupament per atacar les causes dels conflictes, més enllà de gestionar les conseqüències, que en aquest cas són els refugiats. De manera complementària, aquesta línia hauria de servir com a tallafocs davant possibles reaccions xenòfobes, contràries a l’arribada de persones refugiades, tal com s’està fent palès a alguns indrets d’Europa.

Budó ha explicat que des d’aleshores i fins el dia d’avui s’han fet cinc reunions de coordinació amb el món local, dues missions d’identificació de necessitats i localització de possibles socis locals a Grècia, els Balcans i al Líban, tres mocions de suport del món local a les persones refugiades ja sigui mostrant la voluntat de que Catalunya sigui terra d’acollida, protestant per l’acord UE-Turquia, o amb motiu del Dia Internacional de les persones refugiades, així com diverses mostres de suport públic a les mobilitzacions ciutadanes que s’han realitzat durant els darrers mesos a carrers i places de tot Catalunya.

Per altra banda, Budó ha destacat que en total han recollit compromisos econòmics per valor de gairebé 1,5 milions d’euros en la campanya d’emergència per a les persones refugiades, i que en aquests moments bona part d’aquests recursos ja s’han esmerçat sobre terreny, en ruta i en campanyes de sensibilització a Catalunya. En concret:

  • Assistència en rutes de fugida 587.866 € a 17 projectes d’acció humanitària que s’han executat a Grècia, Itàlia, Macedònia, Sèrbia, Síria, Líban, Jordània i l’Iraq.
  • Suport als municipis de la ruta: teixint relacions ciutat-ciutat, entre municipis catalans i municipis del Líban i el Kurdistan, que estan gestionant l’acollida de milers de persones refugiades. Es compta amb un pressupost de 330.000 €       
  • Educació per al Desenvolupament: s’han aprovat 16 projectes d’Educació per al Desenvolupament, presentats per diferents ONGs, per import de 208.192 €. A més, s’ha signat un conveni amb Asil.Cat (xarxa d’entitats d’asil de Catalunya) per import de 31.720 €

Budó ha volgut destacar que la gestió d’aquesta emergència ens ha permès teixir moltes sinèrgies i complicitats amb entitats del sector de la cooperació i d’atenció a les persones refugiades a través de xerrades conjuntes o implementant projectes tant d’acció humanitària com d’EpD, entre altres iniciatives. En especial ha volgut destacar el conveni amb Asil.cat, l’espai de coordinació de les entitats catalanes que treballen en l’àmbit del refugi a Catalunya, i també ha esmentat la col·laboració efectiva amb ONG com bombers Acció Solidària i Logística, o la de socorristes Proactiva Open Arms, passant per les ONG més habituals com UNICEF, Metges del Món, UNRWA, Pallassos sense Fronteres, Creu Roja, Comitè Català de l’ACNUR, CCAR entre moltes d’altres.

Finalment, Budó ha demanat que es posi en valor el rol dels municipis en la crisi de les persones refugiades, ja que els ens locals són l’espai de govern més proper a la ciutadania i on estan ubicades les eines de proveïment de serveis efectius, crucials a l’hora d’implementar els plans d’acollida. També pel fet que tenen un paper fonamental en el procés d’integració de les persones nouvingudes així com en la pressió i denúncia davant la passivitat i manca de voluntat política d’altres nivells de govern. La presidenta del FCCD també ha recordat que els municipis són actors clau de la cooperació descentralitzada i la solidaritat entre els pobles, que poden articular vies per a la participació de la ciutadania de manera organitzada i coordinada des de l’àmbit local de forma més propera i eficaç i que poden destinar recursos per donar suport a la població refugiada en trànsit.

Tots els grups parlamentaris han felicitat la feina que està realitzant el Fons Català entorn a la crisi de les persones refugiades i l’han animat a continuar desenvolupant accions de suport i sensibilització al voltant d’aquesta crisi humanitària.

Banner publicació noticies al web
Banner REREFONS

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Rambla Santa Mònica, 10, 4t – 08002 Barcelona – Tel. +34 93 412 26 02 – fonscatala@fonscatala.org