• Diumenge 21 de abril de 2019

Notícies

Paraula Data
7 de febrer de 2017

EL FONS CATALÀ CONVOCA UNA PLAÇA LABORAL DE RESPONSABLE DE PAU I DIPLOMÀCIA DE CIUTATS AMB CARÀCTER TEMPORAL PER SUBSTITUIR UN PERMÍS DE MATERNITAT

La persona escollida, es responsabilitzarà dels aspectes vinculats al funcionament de l’Àrea de Pau i diplomàcia de ciutats, en concertació amb les altres àrees del Fons Català.

Les funcions principals seran:

  • Aplicació del pla de treball resultant de la nova planificació estratègica.
  • Supervisió, gestió i seguiment de projectes i programes desenvolupats al seu àmbit, i elaboració i revisió dels informes de seguiment, justificació i financers pertinents.
  • Organització de trobades, jornades, seminaris... que es derivin del pla de treball de l’Àrea.
  • Responsable de les accions que s’acordin a la Comissió de Pau i diplomàcia de Ciutats.
  • Co-responsable de part del treball dins la campanya de refugiats. (Cooperació ciutat-ciutat i educació per al desenvolupament).
  • Co-responsable dels programes: Ciutats Defensores dels Drets Humans, Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Saharauí, Grup de Treball del CGLU de Migracions i Codesenvolupament, Xarxa Catalana d’Alcaldes i Alcaldesses per la Pau entre altres.
  • Comunicació de les accions realitzades
  • Viatges de participació en reunions de xarxes de ciutats i de seguiment de projectes sobre terreny
Banner publicació noticies al web
Banner REREFONS

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Rambla Santa Mònica, 10, 4t – 08002 Barcelona – Tel. +34 93 412 26 02 – fonscatala@fonscatala.org