• Dissabte 23 de febrer de 2019

Notícies

Paraula Data
2 de maig de 2018

OFERTA DE TREBALL: CONVOCATÒRIA DE PLAÇA LABORAL DE LA CONFEDERACIÓ DE FONS DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT

La Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat ha obert la convocatòria per cobrir la plaça de coordinador de la Confederació, amb seu a Galícia.

Amb les següents funcions:

  • Las relatives a facilitar les relacions entre los diversos Fons i la coordinació del treball del gerents de cadascun dels Fons.
  • Preparació de reunions, redacció de les actes i execució dels acords.
  • Responsable de l’administració i gestió econòmica d’acord amb la tresorera de la Confederació.
  • Revisió i suport del treball realitzat a totes les àrees d’actuació de la Confederació.
  • Comunicació: Redacció i enviament de notes de premsa. Gestió d’entrevistes. Relació amb els mitjans de comunicació. Actualització de la pàgina web i xarxes socials de la Confederació.
  • Acompanyament en viatges institucionals i altres funcions similars que li siguin assignades. 
Banner publicació noticies al web
Banner REREFONS

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Rambla Santa Mònica, 10, 4t – 08002 Barcelona – Tel. +34 93 412 26 02 – fonscatala@fonscatala.org