• Dissabte 20 de abril de 2019

Notícies

Paraula Data
17 de maig de 2018

El FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT convoca una plaça laboral temporal de TÈCNIC/A D'EDUCACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT

El Fons Català de Cooperació convoca una plaça laboral temporal per a la incorporació d'un/a tècnic/a d'Educació pel Desenvolupament, que s'encarregarà de donar suport a les activitats d'educació i formació per a la solidaritat de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, per dur a terme les actuacions següents:

  • Accions adreçades als i a les alumnes de primària i secundària
  • Accions d’educació pel desenvolupament adreçades a la població en general
  • Difusió i comunicació en matèria de cooperació, solidaritat i pau, en el marc del Pla de Dinamització
  • Elaboració de propostes i activitats del calendari anual de sensibilització (Ciutats Defensores, Festa de Tardor...) pel curs 2018/19.
  • Coordinació de les actuacions proposades en el pla d’acció 2018-19 i seguiment de les activitats als centres d’educació primària i secundària.
  •  Organització d’activitats de la programació habitual de la ciutat emmarcades en el Pla Director 2017/21.

Les persones interessades han d'enviar per correu electrònic el seu currículum i una breu carta, al Fons Català de Cooperació (fonscatala@fonscatala.org) fent constar la referència “EpDSantCugat”.

El termini de presentació de currículums és fins el dia 27 de maig de 2018.

 

Banner publicació noticies al web
Banner REREFONS

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Rambla Santa Mònica, 10, 4t – 08002 Barcelona – Tel. +34 93 412 26 02 – fonscatala@fonscatala.org