• Dijous 21 de juny de 2018

Agenda

Paraula Data
del 27 de setembre a l'11 d'octubre

Seminari On-line L'AIGUA, ELEMENT CLAU PEL DESENVOLUPAMENT HUMÀ

El Fons Català de Cooperació, en el marc del Grup de Treball de l'Aigua de la Comissió de Municipalisme, juntament amb Enginyeria sense Fronteres, organtizen el seminari on-line L'AIGUA, ELEMENT CLAU PEL DESENVOLUPAMENT HUMÀ, que tindrà lloc del 27 de setembre al 7 d'octubre, amb una jornada final el dia 11 d'octubre.

El seminari té per objectiu reflexionar al voltant del paper dels municipis per donar suport i impulsar el dret humà a l’abastament i sanejament de l'aigua, en el marc d'un enfocament de drets.

La proposta s'estructura en dues parts. Una primera part adreçada principalment a personal tècnic de les ONGD i dels  ajuntaments, que vol facilitar els elements clau per iniciar-se en l’aplicació de l’enfocament de drets als projectes de cooperació internacional en matèria d'aigua, amb una part teòrica i una part d’aplicació pràctica.

La segona part, de caràcter més polític es centrarà en la reflexió sobre el dret humà a l'aigua als municipis, i en la qual comptarem amb les reflexions de l’Institut de Drets Humans de Catalunya sobre l’acompliment dels Drets humans i en especial del Dret humà a l’aigua des dels Municipis. Experiències de Partenariats Público-Públics per part d’Aigües del Prat i Global Water Operators Partnership Alliance, i l’acompliment del Dret Humà a l’aigua des dels municipis a través de la tarifa i la gestió pública a càrrec d’un membre d’Enginyeria Sense Fronteres. 

Per participar en el seminari tècnic online i/o en la conferència final caldrà fer una reserva prèvia omplint aquest FORMULARI.

 

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Rambla Santa Mònica, 10, 4t – 08002 Barcelona – Tel. +34 93 412 26 02 – fonscatala@fonscatala.org