• Dissabte 20 de abril de 2019

Agenda

Paraula Data
2 de febrer de 2017

Jornada "Municipis i Migracions: desenvolupament. diversitat i cohesió social", a Barcelona

Avui en dia, les migracions s'han convertit en un fenomen global que té un impacte evident en la realitat local. Les ciutats i municipis, siguin origen, trànsit o destí dels fluxos migratoris, afronten nous reptes en un context cada cop més interrelacionat i més divers.

En el marc de la CGLU-Xarxa Mundial de Ciutats i Governs Locals i Regionals, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament  coordina el grup de treball "Migració i Co-Desenvolupament", una oportunitat per reflexionar sobre els vincles entre desenvolupament i migracions des de la perspectiva del món local.

En aquest context, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament vol continuar amb la feina feta fins ara, i obrir un espai de reflexió per plantejar els nous reptes que els municipis afronten a l'hora de parlar de migracions i diversitat.

Aquesta jornada pretén ser una oportunitat pels municipis que formen part del Fons per reflexionar conjuntament sobre quines són les oportunitats i reptes que la gestió del fenomen migratori suposen en l'àmbit local, des d'una doble perspectiva.

Per una banda, l'objectiu és reflexionar sobre la vinculació entre migracions i desenvolupament, i sobre els instruments, accions i pràctiques que es poden utilitzar per optimitzar els impactes positius tant en els territoris d'origen, destí i trànsit com entre la població resident, nova o autòctona.

Per altra banda, la jornada també vol oferir un espai per reflexionar sobre la gestió de la diversitat als municipis catalans, assumint que el repte per a una societat diversaés consolidar-la com una societat cohesionada, que impulsi el desenvolupament sostenible i la innovació. En les societats democràtiques, respectar la pluralitat és no tan sols un element clau per enfortir-ne el desenvolupament i l'estabilitat sinó també una qüestió de legalitat, principis i valors constitutius.

Amb aquests objectius, el Fons Català proposa una primera jornada de treball per propiciar un espai de debat i intercanvi sobre les migracions i la diversitat des del món local. Es tracta d'un repte social tant a escala global com local i per tant és del tot pertinent abordar-lo des de l'entitat municipalista de referència en aquests temes, com és el Fons Català de Cooperació. No es tracta d' una activitat aïllada, sinó que és l'inici d'un procés de reflexió a llarg termini que el Fons Català de Cooperació vol iniciar amb la participació dels municipis de Catalunya.

Objectius:

Es tracta d'una jornada dirigida especialment al personal dels ajuntaments, tant tècnic com polític, així com a les ONGDs que treballen en migracions i desenvolupament.

  • Identificar els principals reptes del binomi municipis i migracions
  • Presentar i compartir bones pràctiques pel que fa al tractament de la diversitat al món local
  • Transformar i adaptar el concepte de codesenvolupament, reflexionar sobre les oportunitats i reptes de les relacions entre migracions i desenvolupament.

La Jornada tindrà lloc el dia 2 de febrer a partir de 2/4 de10 del matí, al Pati Manning, carrer Montalegre, 7, de Barcelona.

Per fer la inscripció cliqueu aquí

 

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Rambla Santa Mònica, 10, 4t – 08002 Barcelona – Tel. +34 93 412 26 02 – fonscatala@fonscatala.org