• Diumenge 19 de agost de 2018

Equip Tècnic

El Fons Català de Cooperació disposa d’un equip tècnic format per personal contractat que s’encarrega de realitzar i coordinar les tasques pràctiques que requereix tota la dinàmica del treball del Fons.

Direcció de gestió Ariel Monells
Coordinació David Minoves
Coordinació tècnica de l'àrea de projectes Marta Pujolràs
Responsable de projectes de l'àrea d'Amèrica Llatina Xavier Ruiz
           Responsable de l'oficina a Managua Xavier Ruiz
           Auxiliar de l'oficina de Managua María Auxiliadora Ardón
Responsable de l'àrea d'Àfrica, Mediterrània i Àsia Joan Ribas
           Responsable de l'oficina a Senegal Toti Rovira
Responsable de l’àrea de Drets Humans i Espais de concertació Toni Royo

Responsable de l’àrea d'Emergència, crisi Refugiats i Unitat d'Avaluació

Victòria Planas
Responsable de projectes de sensibiltizació a Catalunya Albert Pujol
Responsable d'informàtica i coordinació Web Albert Pujol
Responsable de comunicació  
Responsable d'administració Josep Maria Frigola
           Auxiliar d'administració Sofia Bonany

 

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Rambla Santa Mònica, 10, 4t – 08002 Barcelona – Tel. +34 93 412 26 02 – fonscatala@fonscatala.org