header gif
header logo

El món local coopera amb les persones refugiades

Implica't #MONLOCALREFUGI
QUÈ PUC FER JO DAVANT LA CRISI DE LES PERSONES REFUGIADES? AQUÍ TENS OPCIONS PER IMPLICAR-TE!

Què fem
des del Fons Català?

< Inici

Planificació i gestió de l'acollida

L'acollida l'està coordinant la Generalitat de Catalunya, que ha creat, a través de la Direcció General d'Immigració, un Comitè Operatiu d'Ajuda als Refugiats amb l'objectiu de treballar en la definició de l'estratègia d'acollida de les persones refugiades que arribin a Catalunya i facilitar-ne la seva atenció i acollida. El Comitè s'organitza en cinc grups de treball: sensibilització i educació per al desenvolupament, inventari i recursos, acollida, ocupació i ocupabilitat i salut. El Fons Català participa en el grup de treball de sensibilització i en el d'acollida. L'objectiu d'aquest darrer grup és establir diferents protocols d'actuació dels diversos àmbits que comporta la incorporació de persones refugiades a la vida comunitària i cívica.

1. Documents d'interès

2. Enllaços d'interès

< Enrere

Reunions amb ens locals

Actes reunions de la campanya de refugiats:

Pla Municipal d'Acollida de Sant Boi de LLobregat

< Inici

Suport als municipis de la ruta

Es tracta de donar suport als municipis que es troben en la ruta de les persones refugiades. Per tant, els objectius són identificar ciutats interlocutores i establir mecanismes estables de comunicació, promoure les relacions bilaterals entre municipis catalans i municipis en ruta, identificiar necessitats d'aquests municipis i dissenyar actuacions específiques de resposta. Per fer-ho s'aprofiten les xarxes de ciutats de les quals el Fons Català forma part, com és el cas de CGLU (Ciutats i Governs Locals Units).

Quines accions acompanyem?

< Inici

Educació per al desenvolupament i sensibilització

Es treballa amb un doble objectiu, per una banda alimentar de discurs crític l'embranzida de solidaritat que s'ha generat de manera espontània entre la ciutadania pels refugiats, amb perspectiva de transformació social i justícia global, evitant el paternalisme i la caritat. L'altre objectiu és sensibilitzar els ajuntaments de la importància de la cooperació al desenvolupament per atacar les causes dels conflictes, més enllà de gestionar les conseqüències, que en aquest cas són els refugiats.

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES DE SENSIBILITZACIÓ I D'EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT EN EL MARC DE LA CAMPANYA DE SUPORT A L'ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA EN TRÀNSIT A EUROPA VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS A LA MEDITERRÀNIA

> Resolució de la convocatòria dels projecte d'Educació per al Desenvolupament

Sinopsi dels projecte

Infografia > Convocatòria d'educació per al desenvolupament

> Projectes presentats a la convocatòria d'Educació per al Desenvolupament

> Xerrades realitzades al municipis per part del Fons Català

> Reunions amb ens locals