• Dimecres 20 de març de 2019

Mocions i Resolucions

Mocions, resolucions i propostes d´adhesió a campanyes conjuntes que el Fons Català a proposat als ajuntaments i altres institucions catalanes, amb la finalitat de palesar el compromís polític i ètic amb el Sud.

MOCIÓ DE SUPORT A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS A LA MEDITERRÀNIA (9 de setembre de 2015)

Text de la MOCIÓ proposada pel Fons Català de Cooperació, l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya a tots els ajuntaments i ens supramunicipals, de suport a l'acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats a la Mediterrània.

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Rambla Santa Mònica, 10, 4t – 08002 Barcelona – Tel. +34 93 412 26 02 – fonscatala@fonscatala.org