• Dissabte 23 de febrer de 2019

Webs d'interès

Llocs web relacionats amb algunes de les línies de treball del Fons.

Web de l'Observatori DESC

El 1998, amb ocasió de la commemoració del 50è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans, un conjunt d’associacions pel desenvolupament, pels DDHH i per la pau, van constatar que, tot i tenint en compte les greus violacions que afectes els Drets Civils i Polítics, els Drets Econòmics, Socials i Culturals (DESC) es trobaven en un procés encara més endarrerit de desenvolupament. Tenint en compte la vinculació entre el compliment dels DESC i el desenvolupament humà aquestes organitzacions s’han compromès a dur a terme accions conjuntes per a la difusió, defensa i exigibilitat d’aquests drets, constituint l’Observatori DESC.

L'Observatori DESC és l´unica ONG especialitzada en l´àmbit dels DESC a Espanya. Està vinculada a la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD) i és membre actiu de l’International Network for Economic, Social and Cultural Rights (ESCR-Net).

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Rambla Santa Mònica, 10, 4t – 08002 Barcelona – Tel. +34 93 412 26 02 – fonscatala@fonscatala.org