• Dissabte 23 de febrer de 2019

Webs d'interès

Llocs web relacionats amb algunes de les línies de treball del Fons.

Web de l'Observatori del Deute en la Globalització

L'Observatori del Deute en la Globalització (ODG) és una xarxa coordinada de persones i equips dedicats a l'activisme d'investigació. La investigació es concentra en el problema de les relacions Nord-Sud i en la creació de deutes entre comunitats durant l'actual procés de globalització. Estudiem pluridisciplinàriament els mecanismes associats al deute financer (deute extern) dels països empobrits de la Perifèria del sistema econòmic amb els països del Centre, i en particular amb l'Estat espanyol, per poder-ne fer denúncies consistents, precises i referenciades quan calgui. Alhora analitzen alguns dels altres deutes externs contrets pels països del Centre vers els països de la Perifèria com són el deute ecològic, el deute històric i el deute social. Aquesta xarxa es coordina i té el seu equip principal a la Càtedra UNESCO de Tecnologia, Desenvolupament Sostenible, Desequilibris i Canvi Global de la Universitat Politècnica de Catalunya, al Campus de Terrassa.

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Rambla Santa Mònica, 10, 4t – 08002 Barcelona – Tel. +34 93 412 26 02 – fonscatala@fonscatala.org