• Dissabte 19 de gener de 2019

Gestió de projectes

Documents-guia per sol·licitar el finançament del Fons i per elaborar els informes de seguiment dels projectes finançats.

Prioritat en la destinació de recursos i lineaments estratègics del Fons Català

-
Document on es detallen les prioritats temàtiques i geogràfiques i els lineaments estratègics que el Fons Català té en compte en l'avaluació dels projectes de cooperació i sensibilització pels quals se sol·licita finançament

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Rambla Santa Mònica, 10, 4t – 08002 Barcelona – Tel. +34 93 412 26 02 – fonscatala@fonscatala.org