• Dissabte 23 de febrer de 2019

Webs d'interès

Llocs web relacionats amb algunes de les línies de treball del Fons.

Web de la Xarxa per la Compra Pública Ètica (Xarxa x CPE)

La introducció de criteris ètics en la compra pública de roba de les administracions locals de Catalunya pretén implementar mecanismes que permetin assegurar que la roba utilitzada pels treballadors dels ajuntaments ha estat confeccionada lliure d'explotació i d'injustícies.
En aquest lloc web posem a la vostra disposició els materials de la Xarxa x CPE

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Rambla Santa Mònica, 10, 4t – 08002 Barcelona – Tel. +34 93 412 26 02 – fonscatala@fonscatala.org