• Dissabte 19 de gener de 2019

Estudi de la Cooperació

L'Estudi de la cooperació local de Catalunya amb els països del Sud analitza les dades, des de l'any 1998, dels municipis i altres organitzacions supramunicipals catalanes que realitzen accions de cooperació al desenvolupament i solidaritat.

3r Estudi de la Cooperació Local de Catalunya amb els Països del Sud. 2003-2004-2005

Edita: Fons Català de Cooperació; 342 pàgines; idioma: català

Amb aquest 3r Estudi de la Cooperació Local de Catalunya amb els Països del Sud. 2003-2004-2005, des del Fons Català volem refermar el nostre compromís i donar continuïtat a la tasca de recollida i anàlisi de les dades de la cooperació en el món local. Amb aquesta finalitat, aquesta publicació és, un cop més, l'actualització de les dades presentades en els dos informes anteriors que recollien la informació compresa entre 1998-2000 i 2000-2002, respectivament.

Aquest estudi engloba dades de 540 ajuntaments de Catalunya, 22 consells comarcals, 4 diputacions, i la Mancomunitat de Municipis de l'AMB en relació a les polítiques de cooperació i solidaritat en els anys 2003 i/o 2004 i/o 2005.

Segons les últimes dades de què disposem, 400 ajuntaments de Catalunya han fet accions de cooperació i solidaritat en els anys 2003 i/o 2004 i/o 2005, així com tres diputacions, 19 consells comarcals i la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Tot i ser un univers molt ampli i amb polítiques de cooperació local heterogènies, observem que comparteixen unes especificitats i una història que cal tenir en compte per comprendre com s'han conformat i desenvolupat aquestes polítiques.

Aquest informe, juntament amb els dos publicats anteriorment pel Fons Català, permet disposar d'una àmplia radiografia de 8 anys de cooperació des del món local amb dades exhaustives no només des del punt de vista econòmic sinó també des del punt de vista qualitatiu, amb informació sobre indicadors propis de les polítiques de cooperació local. Entre altres dades, podem veure que ja són més de 100 els ens locals que destinen el 0,7% o més dels seus ingressos propis per a cooperació i solidaritat, que a Catalunya hi ha 102 agermanaments-cooperació, o que s'han creat des de l'espai local 49 consells de cooperació i solidaritat que permeten la participació de les entitat solidàries en el disseny de les polítiques locals de solidaritat i cooperació al desenvolupament.

Esperem que aquesta publicació sigui una eina útil per a les institucions i entitats que treballen pel i des del món local i que pugui servir per sistematitzar amb rigorositat la llarga pràctica de les polítiques de cooperació local del nostre país, tant la que s'ha fet fins ara com la que es continuarà fent en un futur.

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Rambla Santa Mònica, 10, 4t – 08002 Barcelona – Tel. +34 93 412 26 02 – fonscatala@fonscatala.org