• Dissabte 23 de febrer de 2019

Altres publicacions del Fons

Migracions i Desenvolupament : codesenvolupament

Migracions i Desenvolupament: codesenvolupament
Migracions i Desenvolupament: codesenvolupament
[Fons Català de Cooperació al Desenvolupament]. Barcelona : Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, 2005

Aquesta publicació es proposa, d'una banda, donar un marc de referència internacional, europeu i català sobre el vincle entre les migracions i els processos de desenvolupament/cooperació al desenvolupament i, de l'altra, presentar la realitat sociopolítica i econòmica de les dues comunitats rurals del Senegal on es duen a terme les activitats del MIDEL.

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Rambla Santa Mònica, 10, 4t – 08002 Barcelona – Tel. +34 93 412 26 02 – fonscatala@fonscatala.org