• Dissabte 23 de febrer de 2019

Altres publicacions del Fons

Metodologia de suport i reforç a associacions locals : MIDEL (Migracions i Desenvolupament Local)

Metodologia de suport i reforç a associacions locals : MIDEL (Migracions i Desenvolupament Local)
Metodologia de suport i reforç a associacions locals : MIDEL (Migracions i Desenvolupament Local)
[Fons Català de Cooperació al Desenvolupament]; [et al.]. Barcelona : Fons Català de Cooperació al Desenvolupament : FRAO, 2005

Reflexió elaborada per la Fundació Rural de l'Àfrica de l'Oest (FRAO) fruit de la capitalització de la seva experiència en aquest nou model de cooperació al desenvolupament, que compta amb la implicació dels col·lectius de migrants en projectes de cooperació internacional.

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Rambla Santa Mònica, 10, 4t – 08002 Barcelona – Tel. +34 93 412 26 02 – fonscatala@fonscatala.org