• Dimecres 20 de març de 2019

Informes d'activitats

Informes i actes de diverses activitats organitzades pel Fons Català de Cooperació

Informe de la missió de seguiment de la campanya d'emergència pel terratrèmol a Haití - Gener 2011

Informe del treball realitzat per l'equip del Fons Català que es va desplaçar a Haití i República Dominicana durant el mes de gener de 2011, per fer un seguiment dels projectes ja iniciats i per treballar amb les institucions locals haitianes en la posada en marxa de nous projectes, en el marc de la Capmanya d'Emergència en resposta al terratrèmol d'Haití de gener de 2010.

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Rambla Santa Mònica, 10, 4t – 08002 Barcelona – Tel. +34 93 412 26 02 – fonscatala@fonscatala.org