• Dimecres 20 de març de 2019

Informes d'activitats

Informes i actes de diverses activitats organitzades pel Fons Català de Cooperació

Informe de l'observació electoral a Guatemala, setembre 2011

Aquest informe resumeix el procés d’observació de les eleccions presidencials, legislatives i municipals que van tenir lloc a Guatemala el dia 11 de setembre. El Fons Català ha estat present, durant les darreres dues dècades, en nombrosos comicis de la regió centreamericana, ja sigui a partir d’àmplies delegacions de polítics i tècnics municipals de Catalunya, o a través del personal del Fons Català a Barcelona i de l’oficina tècnica de Managua.

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Rambla Santa Mònica, 10, 4t – 08002 Barcelona – Tel. +34 93 412 26 02 – fonscatala@fonscatala.org