• Dissabte 23 de febrer de 2019

Altres publicacions del Fons

Guia para emprendedores senegaleses/as

Edita: Fons Català de Cooperació; 70 pàgines; idioma: castellà; Barcelona 2011

Aquesta guia, editada pel Fons Català amb el suport de l’AECID, és un dels resultats del projecte REDEL III. El projecte és una iniciativa pilot del Fons Català, en partenariat amb l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional al Desenvolupament (AECID) sobre codesenvolupament, remeses i microcrèdits per a promoure el desenvolupament local al Senegal.

Des de la primera edició del projecte REDEL, l’any 2007, s’intenta dinamitzar les remeses del col·lectiu senegalès establert a Catalunya per a facilitar inversions que incideixin en el desenvolupament local i tinguin un impacte major als seus territoris d’origen. Tot i així, des de finals dels anys 90 el Fons Català juga un paper pioner en projectes de codesenvolupament, vinculant migracions i desenvolupament de manera positiva.

Un dels productes que han resultat d’aquest projecte és la “Guia per a emprenedors senegalesos/es” que és una eina per donar continuïtat a les formacions realitzades durant l’any 2010 i 2011 a diferents municipis catalans. Es tracta d’un material didàctic dirigit als emprenedors senegalesos que desitgin impulsar un projecte productiu al Senegal des d’una perspectiva que contribueixi al desenvolupament local dels seus propis territoris. Constitueix també una eina per als ajuntaments que desitgin acompanyar el col·lectiu senegalès.

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Rambla Santa Mònica, 10, 4t – 08002 Barcelona – Tel. +34 93 412 26 02 – fonscatala@fonscatala.org