• Dimecres 20 de març de 2019

Informes d'activitats

Informes i actes de diverses activitats organitzades pel Fons Català de Cooperació

Acta de la Trobada entre municipis catalans i municipis marroquins amb els col·lectius marroquins residents a Catalunya (Lleida, 5, 6 i 7 de juny de 2012)

Aquest document és l’informe complet de l’estada de la delegació del Nord del Marroc a Catalunya, entre els dies 4 i 8 de juny de 2012 per a la participació a la Trobada entre municipis catalans i municipis marroquins amb els col·lectius marroquins residents a Catalunya.

L’informe incorpora els continguts de la trobada amb altres municipis catalans, ONG i associacions del col·lectiu marroquí resident a Catalunya, com també les activitats institucionals, activitats paral·leles i visites tècniques realitzades.

Documents relacionats

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Rambla Santa Mònica, 10, 4t – 08002 Barcelona – Tel. +34 93 412 26 02 – fonscatala@fonscatala.org