• Dissabte 23 de febrer de 2019

Altres publicacions del Fons

Guia per a la cooperació local catalana amb Gàmbia

Edita: Fons Català de Cooperació al Desenvolupament; 95 pàgines; idioma: català; Barcelona 2012. (només en format pdf)

Des de l’any 2010 el Fons Català lidera el Grup de Treball per a la cooperació local amb Gàmbia, constuït oficialment el passat mes de juliol, com a experiència pilot aplicable a la cooperació municipal amb altres països en què intervenen els municipis en el marc del Fons Català. Es tracta d’una iniciativa, iniciada amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, que promou un espai de trobada entre diferents municipis que treballen al país i que té l’objectiu de millorar la cooperació que s’hi realitza a través de l’intercanvi d’experiències, la definició d’una estrategia conjunta, la identificació de canals d’interlocució amb els agents locals gambians i el suport tècnic en el desenvolupament dels projectes propis, projectes de codesenvolupament i projectes conjunts dels diferents ajuntaments.

 
En el marc d’aquest Grup de Treball s’ha elaborat la Guia per a la cooperació local catalana amb Gàmbia, que  presenta un diagnòstic de la cooperació local catalana a Gàmbia en els últims anys i vol aportar eines per a la millora i la coordinació. Es fa a través de la presentació del context de desenvolupament humà al país, de l’anàlisi de la cooperació local catalana vinculada de manera estreta amb el codesenvolupament i de la presentació d’un seguit de recomanacions en relació a diferents aspectes que tenen a veure amb el desenvolupament de projectes de cooperació d’una manera més coordinada i eficaç.

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Rambla Santa Mònica, 10, 4t – 08002 Barcelona – Tel. +34 93 412 26 02 – fonscatala@fonscatala.org