• Dijous 21 de juny de 2018

Documentació per projectes

 Documents i formularis per a la presentació de projectes i dels informes narratius i econòmics. 

Full de compromís

Full de compromís per notificar al Fons Català els projectes que es volen finançar.

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Rambla Santa Mònica, 10, 4t – 08002 Barcelona – Tel. +34 93 412 26 02 – fonscatala@fonscatala.org