• Dissabte 19 de gener de 2019

Memòria Anual

La Memòria recull les activitats realitzades pel Fons Català de Cooperació en el transcurs d'un any. Inclou un resum dels recursos econòmics gestionats, informació de tots els projectes finançats durant l'any, dades de les campanyes d'emergència que s'han coordinat des del Fons, activitats en les quals s'ha participat, tasques realitzades per les comissions de treball, entre moltes altres informacions.

Memòria 2012-2013 - Català

Memòria anual

Memòria anual de les activitats del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, corresponent als anys 2012 i 2013 - VERSIÓ EN CATALÀ

Enllaç per visualitzar la Memòria 2012-2013 en format de revista digital

Documents relacionats

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Rambla Santa Mònica, 10, 4t – 08002 Barcelona – Tel. +34 93 412 26 02 – fonscatala@fonscatala.org