• Dissabte 19 de gener de 2019

Estudi de la Cooperació

L'Estudi de la cooperació local de Catalunya amb els països del Sud analitza les dades, des de l'any 1998, dels municipis i altres organitzacions supramunicipals catalanes que realitzen accions de cooperació al desenvolupament i solidaritat.

1r Estudi de la Cooperació Local de Catalunya amb els països del Sud. 1998-1999-2000

Portada 1r Estudi de la Cooperació Local
Portada 1r Estudi de la Cooperació Local
Edita: Fons Català; Octubre 2001; 395 pàgines; idioma: català

Aquest és el primer estudi eshaustiu d'aquestes característiques que es duu a terme al nostre país i, per l'abast de les dades que conté, constitueix una valuosa eina on es presenten dades de 544 municipis que corresponen al 93% de la població de Catalunya, a més de les dades d'organitzacions supramunicipals.

Presenta de forma detallada les dades corresponents als exercicis 1998, 1999 i 2000, per tal que es puguin analitzar comparativament a fi de subratllar-ne les tendències i evolucions.

També s'analitzen dades de com aquesta cooperació municipal el duu a terme (línies d'actuació, distribució geogràfica dels recursos, anàlisi de sectors...) i del nivell i els mecanismes de participació del teixit associatiu.

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Rambla Santa Mònica, 10, 4t – 08002 Barcelona – Tel. +34 93 412 26 02 – fonscatala@fonscatala.org