• Dissabte 19 de gener de 2019

Estudi de la Cooperació

L'Estudi de la cooperació local de Catalunya amb els països del Sud analitza les dades, des de l'any 1998, dels municipis i altres organitzacions supramunicipals catalanes que realitzen accions de cooperació al desenvolupament i solidaritat.

2n Estudi de la Cooperació Local de Catalunya amb els països del Sud. 2000-2001-2002

Portada 2n Estudi de la Cooperació Local
Portada 2n Estudi de la Cooperació Local
Edita: Fons Català; 400 pàgines; idioma: català

El Segon Estudi sobre la Cooperació Local de Catalunya amb els països del Sud 2000-2001-2002 és una actualització i continuació del recull de dades que es va realitzar en l'Estudi sobre la Cooperació Local de Catalunya amb els Països del Sud 1998-1999-2000. Aquesta nova publicació respon a la voluntat de donar continuïtat al procés endegat pel Fons Català de presentar la informació anualment sobre l'estat i l'evolució de la cooperació local de Catalunya.

El document engloba informació exhaustiva de la cooperació i la solidaritat del món local, amb dades de 608 municipis, de les 4 diputacions, de 19 consells comarcals i de la Mancomunitat de Municipis de l'AMB.

L'estudi, a banda d'incloure les dades econòmiques de les corporacions locals quant a cooperació, reuneix dades qualitatives (agermanaments, consells de cooperació, partida específica...) que permeten aproximar-nos millor a l'evolució de les polítiques de cooperació de les corporacions locals catalanes.

Analitzant conjuntament aquestes dades amb les recollides en el primer estudi 1998-1999-2000 disposem d'un període de 5 anys, on ja poden observar-se tendències i evolucions i, tot i tractar-se encara d'un període curt, algunes són significatives perquè confirmen el creixement continuat de diferents aspectes de la cooperació local.

Esperem que aquest llibre pugui ser una eina útil al servei de les institucions i les entitats que treballen els temes de la cooperació i la solidaritat des del món local. Així mateix, desitgem que la seva lectura sigui motiu perquè aquelles corporacions locals que no ens hagin facilitat la informació, s'animin a fer-ho ja que aquesta anàlisi ha permès elaborar una base de dades pública que s'anirà actualitzant anualment amb informació rellevant sobre les polítiques de solidaritat i cooperació al desenvolupament que porten a termes aquestes institucions.

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Rambla Santa Mònica, 10, 4t – 08002 Barcelona – Tel. +34 93 412 26 02 – fonscatala@fonscatala.org