• Dissabte 23 de febrer de 2019

Documents de línies d'actuació del Fons Català

Documents de Línies de Treball aprovades per les Assemblees Generals del Fons Català i altres documents sobre principis d'actuació del Fons en diversos àmbits.

Criteris d'intervenció en situacions d'emergència

Document del Fons Català de Cooperació sobre els principis que s'han de tenir en compte en les actuacions en situacions d'emergència o crisi humanitària.

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Rambla Santa Mònica, 10, 4t – 08002 Barcelona – Tel. +34 93 412 26 02 – fonscatala@fonscatala.org