• Dissabte 19 de gener de 2019

Marc Legal

Normatives legals sobre la cooperació al desenvolupament i altres textos normatius relacionats.

Llei catalana de Cooperació al Desenvolupament

Llei 26/2001 de cooperació al desenvolupament

Llei catalana de cooperació al desenvolupament, aprovada pel Parlament de Catalunya el 31 de desembre de 2001.

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Rambla Santa Mònica, 10, 4t – 08002 Barcelona – Tel. +34 93 412 26 02 – fonscatala@fonscatala.org