• Dissabte 19 de gener de 2019

Marc Legal

Normatives legals sobre la cooperació al desenvolupament i altres textos normatius relacionats.

Llei estatal de cooperació internacional

Ley 23/1998 de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Llei estatal 23/1998 de cooperació internacional per al desenvolupament, de 7 de juliol de 1998 (BOE 162 de 08/07/1998)

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Rambla Santa Mònica, 10, 4t – 08002 Barcelona – Tel. +34 93 412 26 02 – fonscatala@fonscatala.org