• Dissabte 23 de febrer de 2019

Altres publicacions del Fons

Memòria de la Campanya d'Emergència a Iraq

Revista del Fons Català, núm 22, 1r trimestre 2004

Un any després de l'inici de la guerra a l'Iraq, en aquesta Memòria es recull el posicionament del Fons Català en contra de la Guerra i també les actuacions tant en projectes de cooperació com en actuacions de sensibilització i la participació en el moviment contra la guerra.

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Rambla Santa Mònica, 10, 4t – 08002 Barcelona – Tel. +34 93 412 26 02 – fonscatala@fonscatala.org