• Dissabte 19 de gener de 2019

Gestió de projectes

Documents-guia per sol·licitar el finançament del Fons i per elaborar els informes de seguiment dels projectes finançats.

Document de presentació de projectes de cooperació (català - format .doc)

Document-guia per a la presentació al Fons Català de Cooperació de sol·licituds de financament de projectes de cooperació i solidaritat. Document en català

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Rambla Santa Mònica, 10, 4t – 08002 Barcelona – Tel. +34 93 412 26 02 – fonscatala@fonscatala.org