• Dissabte 19 de gener de 2019

Altres documents del Fons

Documents diversos relacionats amb les activitats del Fons Català de Cooperació

Què és un Agermanament-cooperació

Pàgines 49-55 del llibre MUNICIPALISME I SOLIDARITAT. Guia sobre la cooperació descentralitzada. Edita: per la Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat. Barcelona 2001

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Rambla Santa Mònica, 10, 4t – 08002 Barcelona – Tel. +34 93 412 26 02 – fonscatala@fonscatala.org