header gif
header logo

Assistència en les rutes de fugida

Com podem col·laborar?

Quins ajuntaments i ens supramunicipals col·laboren?

Com responem davant una crisi humanitària?

En principi de transparència: Com fem el retorn als ens locals i a la ciutadania?

Quines accions acompanyem?

INFOGRAFIA > PROJECTES D'ACCIÓ HUMANITÀRIA - PRIMERA ACOLLIDA

INFOGRAFIA > PROJECTES D'ACCIÓ HUMANITÀRIA - EUROPA

< Assistència

Publicitem els informes de cadascun dels projectes aprovats