header gif
header logo

Jornada Món Local Refugi

Balanç de la Campanya “Món Local Refugi”

A principis de setembre de 2015 el Fons Català convocava una reunió d’urgència per abordar la crisi de refugiats. La ciutadania reclamava als seus dirigents polítics una resposta immediata davant la situació que estan patint milions de persones que es veuen obligades a abandonar els seus països d’origen. Un desplaçament forçat motivat per les amenaçades de factors externs com són la violència, la pobresa, les guerres, la persecució i les vulneracions dels drets humans.

Alhora, els ajuntaments volien coordinar esforços davant d’aquesta situació i, des del Fons Català, es va decidir endegar una campanya d’emergència desplegada en dos components principals: l’Acció Humanitària i la Sensibilització.

La Campanya, actualment activa, està, doncs, adreçada a pal·liar el patiment humà en les rutes de fugida i en els països de primera acollida; i, a casa nostra, al desplegament d’accions de sensibilització i denúncia, amb un doble objectiu. En primer lloc, alimentar de discurs crític l’embranzida de solidaritat que s’ha generat de manera espontània entre la ciutadania pels refugiats, amb perspectiva de transformació social i justícia global, evitant el paternalisme i la caritat. I en segon lloc, sensibilitzar els ajuntaments de la importància de la cooperació internacional per atacar les causes dels conflictes, més enllà de gestionar les conseqüències sobre la població civil que es veu obligada a fugir cercant refugi i protecció internacional.