General 5 maig 2023

2 de cada 3 catalans/es volen que el seu ajuntament faci cooperació, fins i tot en un context de crisi econòmica

La gran majoria de la població de Catalunya està d’acord que les administracions públiques dediquin una part dels seus recursos a la cooperació al desenvolupament, fins i tot en l’actual context de crisi econòmica provocada, entre altres, per la guerra a Ucraïna. Així ho recull una enquesta encarregada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament presentada en roda de premsa el dijous 4 de maig. L’objectiu és poder conèixer com cal actuar en el camp de la cooperació internacional en un món en crisi marcat per grans reptes com la guerra a Ucraïna, l’emergència climàtica o la vulneració de drets de les persones migrades. 

En aquest sentit, més de la meitat de la població enquestada considera que cal augmentar els recursos a la cooperació al desenvolupament fins a arribar al 0,7% el 2030, una fita històrica que enguany s’ha incorporat tant al Pla Director de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya com a la nova llei espanyola de cooperació al desenvolupament i solidaritat global. A més, segons l’enquesta, 2 de cada 3 catalans i catalanes està d’acord que el seu ajuntament també destini recursos a crisis humanitàries i d’emergències, com el terratrèmol que va tenir lloc a Turquia, Síria i Kurdistan el passat mes de febrer. 

L’estudi ha comptat amb la participació de més de mil persones d’arreu de Catalunya i ha estat realitzat per l’empresa YouGov, amb la col·laboració de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i la Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.

 

Més suport dels ajuntaments a les persones refugiades   

L’enquesta del Fons Català també mostra que un 68% de la ciutadania catalana està d’acord en obrir vies legals i segures a la població refugiada d’altres països, tal i com s’ha fet amb les persones refugiades d’Ucraïna. Aquesta opinió és compartida, en major o menor mesura, per la majoria de persones enquestades, independentment de la seva ideologia política. A més, també donen suport a les accions de impulsades pels ajuntaments per acollir a persones refugiades d’Ucraïna (3 de cada 4 catalans i catalanes) i creuen que s’hauria de fer el mateix amb persones refugiades d’altres països (72%). Finalment, més de la meitat de les persones enquestades, un 55%, creu que l’Estat espanyol hauria d’acollir persones refugiades forçades a migrar.

 

Desigualtat i pobresa

Segons recull l’enquesta, els catalans i catalanes consideren que la guerra a Ucraïna i altres conflictes armats són els principals problemes mundials, seguit de la crisi econòmica i energètica, i la pobresa i desigualtats. Així, la població de Catalunya també considera que el sistema econòmic internacional és la principal causa de la pobresa i que els hi afecta directament per l’arribada de persones forçades a migrar. Pel que fa a l’impacte de la pobresa i la vulneració de drets humans, un 55% de les persones enquestades consideren que aquesta afectació és desigual entre homes i dones, mentre que un 39% considera que la pobresa i la vulneració de drets humans afecta a tothom per igual, independentment del seu gènere.