El Fons Català

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

El Fons Català és una organització creada a Salt el 1986 i formada per més de 300 ajuntaments i altres ens supralocals que destinen part del seu pressupost a finançar accions de cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional arreu del món.

Què és el Fons Català?

Socis del Fons Català

El Fons Català té més de 300 socis, entre els quals hi ha ajuntaments, consells comarcals, diputacions, mancomunitats i àrees metropolitanes. Els ajuntaments socis agrupen el 85% de la població de Catalunya, malgrat que representin el 30% del total dels municipis de Catalunya.

Portal de transparència

En aquest portal podeu trobar informacions complementàries sobre el Fons Català que responen a la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, del 29 de desembre, que regula la transparència i el dret d’accés a la informació pública a Catalunya.

Treballa amb nosaltres

En aquest apartat trobareu les ofertes de feines obertes per poder treballar al Fons Català

Actualment no hi ha ofertes.

Banner

Imatge gràfica

Pots descarregar el manual d’usos per aplicar l’identitat del Fons Català a qualsevol publicació i les diferents versions del logotip.

Veure més