Preguntes Freqüents

Recull de dubtes freqüents que el Fons Català rep per part dels ens locals socis, les entitats i altres institucions i personalitats del sector de la cooperació.

Sobre el Fons Català

Què és el Fons Català?

L’associació Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització creada a Salt el 1986 i formada per més de 300 ajuntaments i altres ens supralocals que destinen part del seu pressupost a finançar accions de cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional arreu del món. Els ajuntaments socis agrupen el 85% de la població de Catalunya malgrat que representin el 30% del total dels municipis catalans.

El Fons Català actua de veu conjunta dels ajuntaments catalans compromesos amb la cooperació al desenvolupament i la solidaritat, amb l’objectiu de reivindicar el paper rellevant dels governs locals en la promoció de la cooperació descentralitzada al Nord Global i en el desenvolupament local al Sud Global. 

Pots ampliar la informació sobre el Fons Català a la pàgina Què és el Fons Català? i consultar tots els documents de l’entitat al Portal de transparència.

Qui forma part del Fons Català?

El Fons Català té més de 300 socis, entre els quals hi ha ajuntaments, consells comarcals, diputacions, mancomunitats i àrees metropolitanes. Consulta qui forma part del Fons Català al Cercador de socis.

Qui forma part de la junta del Fons Català?

Els òrgans constitutius del Fons Català són l’Assemblea General, la Junta Executiva i la Junta Permanent. Consulta tots els seus membres a l’apartat Òrgans de govern.

Amb quines altres institucions i organismes públics treballa el Fons Català?

Institucionalment, el Fons Català és l’Agència de Cooperació dels municipis de Catalunya i participa en xarxes locals, estatals, europees i globals per donar veu al món local. Podràs conèixer els organismes amb els quals el Fons Català es coordina a la pàgina Treball en xarxa.

De quines xarxes i plataformes internacionals forma part el Fons Català?

Institucionalment, el Fons Català és l’Agència de Cooperació dels municipis de Catalunya i participa en xarxes locals, estatals, europees i globals per donar veu al món local. Podràs conèixer tots els espais on participa el Fons Català a la pàgina Treball en xarxa.

Com puc saber si un ajuntament és soci del Fons Català?

Al cercador de socis podràs accedir al llistat de tots els socis del Fons Català i filtrar-ho per nom, comarca, província, tipus d’ens local i nombre d’habitants.

Com puc fer seguiment de la feina que desenvolupa el Fons Català?

El Fons Català difon les seves activitats, projectes, campanyes, esdeveniments i informació rellevant sobre el món de la cooperació i l’actualitat internacional a través les notícies de la web, i de les seves xarxes socials: Facebook, Twitter, Instagram i LinkedIn.

Com puc buscar informació sobre un projecte concret?

Al cercador de projectes podràs buscar entre els diferents projectes de cooperació al desenvolupament o de campanyes d’Acció Humanitària i Emergències i filtrar la informació pel nom del projecte, el número, el país, el continent, l’entitat executora, el sector de la cooperació al qual pertany, l’estat (si està actiu o tancat) i les possibilitats de finançament (si està obert o no a finançament). A l’interior de cada projecte trobaràs informació més detallada sobre el context, l’execució i, en alguns casos, recursos gràfics i/o audiovisuals.

Com puc buscar informació sobre una campanya d’emergències concreta?

Al cercador de campanyes d’Acció Humanitària i Emergències podràs accedir al llistat de campanyes que s’han impulsat des del Fons Català, així com consultar els projectes que formen part de cada campanya o els ajuntaments que hi han donat suport. 

On puc consultar les activitats sobre cooperació al desenvolupament, solidaritat i defensa dels drets humans que s’organitzen als municipis catalans?

A l’apartat Agenda de la web del Fons Català trobaràs totes les activitats que s’organitzen des dels ens locals en matèria de cooperació, solidaritat o defensa dels drets humans.

Soc una administració pública

Com puc fer-me soci del Fons Català?

A l’apartat Com fer-se soci? trobaràs tota la informació per fer-te soci del Fons Català: el procediment que has de seguir, la documentació necessària, les quotes segons el tram per nombre d’habitants i els beneficis que obtindràs si passes a formar part d’una xarxa de municipis que aposten per la solidaritat i la defensa dels drets humans.

Què m’ofereix el Fons Català com a soci?

Si ets soci del Fons Català, podràs:

 • Comptar amb un equip tècnic format per persones especialitzades que et podran orientar en matèria de polítiques de cooperació al desenvolupament al teu municipi (Plans director, bases de convocatòries, formularis, acompanyament d’entitats locals…).
 • Rebre suport en la gestió de les convocatòries de subvencions a projectes de cooperació i educació per la Justícia Global i comptar amb una anàlisi exhaustiva dels projectes presentats.
 • Tenir accés a avaluacions de projectes ja executats o en execució, a demanda de l’ens local soci.
 • Unir esforços amb altres municipis per impulsar projectes de cooperació conjunts, generant més impacte i transformació social.
 • Participar en campanyes d’Acció Humanitària i Emergències, davant de desastres naturals o conflictes.
 • Rebre formacions especialitzades en cooperació destinades a càrrecs electes, personal tècnic municipal i en entitats del territori.
 • Participar en campanyes de comunicació, sensibilització i incidència política.
 • Obtenir informació rigorosa i contrastada sobre l’actualitat internacional i recursos sobre cooperació municipalista.
 • Tenir a l’abast un ventall de recursos d’educació per a la Justícia Global.
 • Intercanviar experiències i recursos amb personal tècnic d’altres països a través de projectes de Cooperació Tècnica.
 • Participar en les comissions i grups de treballs del Fons Català, espais que promouen la feina conjunta, la reflexió i l’intercanvi de coneixements i bones pràctiques.
 • Participar en viatges polítics i tècnics de seguiment de projectes sobre el terreny o observacions electorals.
 • Tenir accés a documentació especialitzada sobre polítiques de cooperació al desenvolupament.
 • Tenir accés a dades actualitzades sobre cooperació municipalista.

Quina és la quota de soci?

Les quotes s’assignen segons una escala marcada pel nombre d’habitants de cada municipi, a l’apartat Com fer-se soci? trobareu la taula de les quotes per cadascun dels trams.

Si ja soc soci, quin és l’espai per proposar activitats?

Com a soci del Fons Català, pots participar als diferents espais de participació adreçats als ens locals socis: comissions i grups de treball de caràcter geogràfic o sectorial en els quals els socis poden informar-se de primera mà de tota la feina que es desenvolupa des del Fons Català, fer seguiment de projectes, comentar temes de l’actualitat internacional que tenen relació amb els projectes i accions que es desenvolupen i proposar activitats i idees en relació a la temàtica de l’espai de participació. A més, el Fons Català està a disposició del seus socis a través del correu electrònic fonscatala@fonscatala.org i el telèfon 93 412 26 02 per a qualsevol dubte, proposta o inquietud.   

Si ja soc soci, com puc fer demandes de serveis?

A l’apartat adreçat als socis tens un petit resum de tots els serveis que ofereix el Fons Català. Per a qualsevol altra demanda, pots contactar a través del correu electrònic fonscatala@fonscatala.org i el telèfon 93 412 26 02 o parlar directament amb l’àrea del Fons Català a la qual es vol adreçar la demanda. Trobaràs tots els contactes dels membres del personal a la pàgina d’Equip tècnic.

Si ja soc soci, com puc conèixer la feina que desenvolupa el Fons Català?

Com a soci del Fons Català, rebràs un butlletí mensual informatiu amb les darreres novetats de la institució (si no reps el butlletí, contacta amb l’Àrea de Comunicació a comunicacio@fonscatala.org). Per estar actualitzat al moment, segueix les xarxes socials del Fons Català: Facebook, Twitter, Instagram i Linkedin.

Què he de fer perquè el Fons Català gestioni la meva convocatòria de subvencions de cooperació al desenvolupament i educació per la Justícia Global?

El Fons Català pot actuar com a entitat col·laboradora per a la gestió de les convocatòries de subvencions per a projectes de cooperació dels seus socis. Aquesta col·laboració es fa a petició de la institució interessada i s’articula a través de la signatura d’un conveni específic.

Les tasques que s’inclouen en la gestió d’una convocatòria de subvencions les trobaràs detallades en aquest document.

Per qualsevol consulta sobre aquest tema contacta amb l’Àrea de Projectes: projectes@fonscatala.org.

Quins ajuntaments deleguen la gestió de la convocatòria de subvencions de cooperació al desenvolupament i educació per la Justícia Global al Fons Català?

El Fons Català gestiona les convocatòries de subvencions per a projectes de cooperació al desenvolupament dels següents ens locals: Ajuntament de Caldes de Montbui, Ajuntament de Cardedeu, Ajuntament de Castellbisbal, Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, Ajuntament de la Garriga, Ajuntament d’Igualada, Ajuntament de Molins de Rei, Ajuntament de Montmeló, Ajuntament del Prat de Llobregat, Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, Ajuntament de Sant Pere de Ribes, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, Ajuntament de Vilafranca del Penedès i Consell Comarcal d’Osona.

Com puc fer aportacions a un projecte gestionat pel Fons Català?

Al cercador de projectes, podràs consultar aquells projectes que estan oberts a finançament.

Com puc presentar un projecte, en col·laboració amb una entitat local del meu municipi, perquè el gestioni el Fons Català?

El Fons Català no té una convocatòria pròpia. Un ajuntament pot presentar projectes al Fons Català sempre que hi comprometi una aportació econòmica i que, un cop analitzat per l’equip tècnic, es consideri que és elegible.

Els formularis per presentar es troben a l’apartat de Projectes de Cooperació al Desenvolupament.

Per resoldre qualsevol dubte sobre aquest tema contacta amb l’Àrea de Projectes: projectes@fonscatala.org.

Si, com a administració, no compto amb tots els recursos per cobrir el projecte, el puc presentar igualment?

Sí, el Fons pot incorporar el projecte a la llista de projectes finançables perquè altres socis hi puguin fer aportacions econòmiques, malgrat que no pot garantir que es pugui cobrir tot el finançament necessari.

Es recomana que tant l’ajuntament que el presenta com l’entitat executora facin gestions amb altres administracions properes que puguin estar interessades a donar-hi suport.

Com puc fer aportacions a campanyes d’emergències?

Si, com a administració, en teniu interès en aportar a una campanya d’emergència, poseu-vos en contacte amb nosaltres a fonscatala@fonscatala.org, o a través del telèfon 93 412 26 02. A l’apartat “Campanyes d’Acció Humanitària i Emergències”, trobaràs tota la informació i, a través del següent enllaç, podràs veure les campanyes que estan actualment obertes a finançament.

Ben aviat, com a persona particular, entitat o empresa, també es poddran fer col·laboracions econòmiques a través de la plataforma Stripe, però només a les campanyes d’emergència que estan obertes a finançament. Posarem a disposició un enllaç on poder fer les aportacions de manera fàcil i ràpida. 

On puc trobar recursos sobre cooperació al desenvolupament i educació per a la Justícia Global?

La web del Fons Català compta amb un banc de recursos on podràs trobar materials i recursos de sensibilització i Educació per a la Justícia Global com informes, llibres, exposicions, webs d’interès, etc. A l’apartat Publicacions de l’Observatori de la Cooperació Municipalista també hi ha informes amb les dades més rellevants relatives a l’Ajuda Oficial al Desenvolupament (AOD) dels municipis catalans. 

Com puc saber quins projectes estan oberts a finançament?

Al cercador de projectes de cooperació al desenvolupament podràs filtrar la informació i buscar només aquells projectes oberts a finançament. Els trobaràs en aquest llistat.

Com puc participar en un projecte europeu?

L’Àrea de Projectes Europeus del Fons Català envia comunicats de manera regular als seus ajuntaments socis sobre convocatòries de projectes finançats per la Unió Europea en què es preveu participar i les línies de treball que es volen treballar, i es demana específicament si hi ha ajuntaments que tindrien interès en participar-hi. Igualment, l’ajuntament interessat pot contactar directament amb l’Àrea de Projectes Europeus (trobaràs tots els contactes a l’apartat Equip tècnic) tot explicant les seves línies temàtiques d’interès a presentar en el marc d’una convocatòria europea i se l’assessorarà en aquest sentit.

Com puc afegir les meves activitats a l’agenda del Fons Català?

Pots escriure un correu electrònic a comunicacio@fonscatala.org amb la informació de les activitats que vulguis afegir a l’Agenda.

Soc una entitat

Com puc accedir a finançament?

El finançament del Fons Català prové majoritàriament de les administracions públiques locals (sòcies o col·laboradores), per la qual cosa els projectes han de ser presentats per aquestes.

Podràs trobar més detalls a la FAQ: “Com puc presentar un projecte, en col·laboració amb una entitat local del meu municipi, perquè el gestioni el Fons Català?”

Com em pot ajudar el Fons Català en la gestió del projecte?

El Fons Català ofereix assessorament i acompanyament a totes les entitats que executen projectes gestionats a través del Fons, des del moment de la formulació fins al moment de la justificació. Durant tot el cicle del projecte, les entitats poden comptar amb el suport del Fons Català per tal de resoldre dubtes, per tramitar sol·licituds als ajuntaments finançadors, per buscar alternatives a situacions no previstes, etc.

Darrerament, les exigències per accedir a finançament i justificar-lo correctament han crescut exponencialment. Les entitats han hagut d’aprendre i adaptar-se per tal de poder complir la legislació en matèria de gestió de fons públics.

El compromís del Fons va més enllà del finançament dels projectes: per això manté un diàleg obert amb les entitats i les institucions que els executen per garantir-ne el desenvolupament correcte.

On puc trobar els formularis de presentació, seguiment i justificació dels projectes?

Trobaràs tota la documentació a l’apartat de Projectes.

Què passa si no s’assoleix la totalitat del finançament sol·licitat per a un projecte?

El finançament dels projectes depèn de les aportacions dels ajuntaments i altres administracions locals. El Fons Català no pot garantir la obtenció del 100 % del finançament sol·licitat.

Com que no obtenir els ingressos previstos pot afectar la viabilitat del projecte, l’entitat haurà de revisar si el pot dur a terme tal com s’ha aprovat, o si cal reformular-lo per adequar-lo al finançament obtingut.

Quins són els requisits per a la justificació de projectes gestionats pel Fons Català?

Si es tracta d’un projecte aprovat en el marc d’una convocatòria de subvencions gestionada pel Fons Català, els requisits de justificació venen determinats pel propi reglament de l’administració convocant (bases, convocatòria i ordenances generals).

Si es tracta d’un projecte que ha rebut aportacions fora de convocatòria, els requisits seran els que recull la “Guia de seguiment i justificació de projectes finançats a través del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament” del Fons Català.

Per resoldre qualsevol dubte sobre aquest tema contacteu amb l’Àrea de Projectes: projectes@fonscatala.org.