El Fons Català

Portal de transparència

La transparència és un dels principis de referència en tots els àmbits d’actuació del Fons Català.

Memòries, informes d’activitats i altres dades

El Fons Català està inscrit al Registre d’Entitats del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el número 14433.

En aquest portal podeu trobar informacions complementàries sobre el Fons Català que responen a la Llei19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública y bon govern, que regula la transparència i el dret d’accés a la informació pública a Catalunya.