Què fem

Treballant en cooperació des de 1986.

Els projectes que desenvolupa el Fons Català es classifiquen en un seguit d’àmbits temàtics que incorporen l’enfocament interseccional de drets humans i de gènere, així com els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Aquests àmbits s’encaren des d’una perspectiva local – global, que posa èmfasi en la interdependència dels territoris, en la necessitat de teixir aliances i en la corresponsabilitat dels impactes socioeconòmics i ambientals de les problemàtiques actuals.

En quins àmbits treballem?

Veure més
  • Educació

  • Salut i salut reproductiva

  • Desenvolupament rural

  • Aigua i sanejament

  • Igualtat de gènere

  • Govern i societat civil

  • Migracions forçades

  • Protecció

  • Acció climàtica

Cooperació al desenvolupament

El Fons Català tenim signats convenis amb diversos ajuntaments i ens supramunicipals per donar-los suport en la gestió de la seva pròpia convocatòria de subvencions per a projectes de cooperació al desenvolupament.

Acció Humanitària i Emergències

El Fons Català impulsem i coordinem Campanyes d’Emergència per donar resposta a les necessitats sorgides dels impactes de desastres naturals o de conflictes armats arreu del món.

Educació per la Justícia Global

L’educació per la Justícia Global és un dels eixos de treball del Fons Català amb l’objectiu de qüestionar, reflexionar i transformar de manera crítica el model polític, econòmic i social existent que genera violències estructurals, desigualtats i injustícies socials.

Projectes europeus

Des de l’Àrea de Projectes Europeus es cerquen oportunitats per accedir a finançament europeu i internacional, i es gestionen projectes en consorci amb actors europeus i d’arreu del món. També s’apropen les convocatòries europees als ens locals socis, es fa acompanyament i se’n promou la participació.

Avaluacions

Les avaluacions són un servei que el Fons Català posa a disposició dels seus socis. La Unitat d’Avaluació té l’objectiu d’aportar més coherència, qualitat i visibilitat al treball fet pel Fons Català a Catalunya, l’Estat espanyol, Europa i països del Sud Global on intervé l’entitat.

Cooperació tècnica

La cooperació tècnica permet transversalitzar diferents departaments municipals i augmentar el valor afegit de la cooperació local.