En Curs
3576
|
GUATEMALA

GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS I COOPERACIÓ TÈCNICA A LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA CONCA DEL LLAC PETÉN ITZÁ

  • Titulars de drets: PGE - Població general
  • Finançable/No finançable: No finançable
  • País: GUATEMALA
  • Continent: AMÈRICA
  • Import del projecte: 160.933,82 Euros
  • Aportació del Fons: 160.933,82 Euros
  • Entitat executora: FUNDACIÓN INCIDE - INICIATIVA CIVIL PARA LA DEMOCRACIA

La conca del llac Petén Itzá està formada per sis municipis (Flores, San Benito, San Andrés, San José, Santa Ana i San Francisco) que es troben al voltant d'un dels recursos naturals més importants de Guatemala. El llac representa un mitjà de vida per a moltes persones, un atractiu turístic i una font d'aigua permanent que cal preservar per a les generacions futures. L'any 2015 es va posar en marxa un pla de gestió de residus mancomunat per a cinc anys, que preveia la reducció de la generació de residus a base de fomentar el reciclatge, la separació en origen i la sensibilització ambiental. Aquest pla va començar a implementar-se al municipi de San Andrés com a prova pilot, posant en marxa una planta de tractament de residus municipal i un nou sistema de recollida domiciliar amb la compra d'un nou camió. La nova fase del projecte preveu fer les darreres inversions a la planta de San Andrés i convertir-la en un model replicable, ja que de moment serà de les poques a tot el país que aconsegueix minimitzar la fracció de rebuig i reciclar la major part dels residus particulars. També s'ampliarà la intervenció al municipi de Flores, on es farà una caracterització de residus i els estudis de factibilitat necessaris per ampliar l'actual abocador i convertir-lo en un espai controlat amb planta de separació i compostatge. També es preveu que el municipi de San Benito faci els primers passos per clausurar l'abocador actual. Un dels aspectes que es prioritzaran en aquest projecte és l'educació ambiental, que anirà a càrrec de la Mancomunitat de municipis de la conca del llac Petén Itzá. S'impulsarà una campanya conjunta que serveixi per a tots els municipis i que farà un èmfasi especial en les escoles i en els programes dirigits als infants i joves. Per això, també es preveu dotar la Mancomunitat de les eines necessàries, materials i humanes, per millorar les seves capacitats i ser un pol d'atracció de cara a cercar recursos externs per atraure inversions a la regió.