Mapa de Catalunya amb esferes taronges que marquen els pobles que col·laboren amb el Fons

Observatori de la Cooperació Municipalista

L’Observatori recull i analitza un seguit de dades sobre la cooperació municipalista de les administracions locals catalanes, amb l’objectiu d’analitzar i divulgar aquesta realitat i monitoritzar la seva evolució.

Què és l’Observatori de la Cooperació Municipalista?

L’Observatori té com a doble objectiu la rendició de comptes sobre la gestió que el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament realitza, i analitzar la realitat de la cooperació internacional dels ens locals a Catalunya. Es basa en les dades facilitades pel conjunt d’administracions públiques catalanes, així com les que el mateix Fons Català genera (totes elles a l’abast per al públic, entitats i institucions interessades) amb la voluntat de facilitar la recerca sobre la cooperació a casa nostra.

A més, l’Observatori pretén generar coneixement sobre la cooperació municipal, tant dels seus socis com de la resta d’administracions catalanes, potenciant-ne la seva divulgació per tal de fer valdre el seu rol i el del conjunt d’agents locals. Per una banda, publica gràfics que mostren les tendències i contextos, oferint breument els trets més característics. Per l’altra, aprofundeix en l’anàlisi quantitativa a través d’informes, complementant-ho amb el coneixement generat a través d’avaluacions i estudis, propis o d’altres fonts. Les dades també es projecten en mapes, de manera que les persones usuàries poden visualitzar geogràficament el desplegament de la cooperació a altres països, per una banda, i la participació dels diferents municipis en l’esforç de la cooperació, per una altra.

Es tracta d’una eina en constant construcció i actualització. Qualsevol dada errònia o incompleta que es detecti, es prega que sigui comunicada al Fons Català per a la seva rectificació o aclariment. Anualment, de la mateixa manera, es demanarà la incorporació de les dades del nou exercici, per continuar construint la sèrie històrica i conèixer l’evolució temporal de la cooperació municipal catalana.