Observatori de la Cooperació Municipalista

Cooperació municipalista

A través d’una anàlisi quantitativa i qualitativa, s’ofereix una visió completa i actualitzada de la cooperació municipal a Catalunya, reforçant el seu rol i el del conjunt d’agents locals.

AOD del municipalisme català 2019 – 2022