Què fem

Projectes europeus

Des de l’Àrea de Projectes Europeus es cerquen oportunitats per accedir a finançament europeu i internacional i es gestionen projectes en consorci amb actors europeus i d’arreu del món. També s’apropen les convocatòries europees als ens locals socis, es fa acompanyament i se’n promou la participació.