En Curs
3944
|
SENEGAL

MILLORA DE L´ACCÉS A LA SALUT VISUAL I DELS SERVEIS D´OPTOMETRIA A ZIGUINCHOR, SÉDHIOU I ALTRES POBLACIONS DEL SENEGAL – 2024

  • Titulars de drets: PGE - Població general
  • País: SENEGAL
  • Continent: ÀFRICA
  • Import del projecte: 62.841,00 Euros
  • Aportació del Fons: 0,00 Euros
  • Entitat executora: FUNDACIÓ ÈTNIA BARCELONA

Al Senegal unes 200.000 persones són cegues i més de 400.000 presenten trastorns oculars importants, que poden derivar en ceguesa si no es tracten adequadament. Uns dels factors més importants que provoquen aquesta situació són la pobresa i la manca de recursos materials per accedir als serveis sanitaris, també la salut visual. En aquest àmbit, les principals problemàtiques són: la manca de personal qualificat per fer les refraccions (l'optometrista com a professional de salut ocular no existeix i aquesta tasca la fa normalment un oftalmòleg i/o un/a tècnic/a superior oftalmòleg) i el cost elevat de les correccions òptiques, que les fa inaccessibles per a la major part de la població. L'any 2024 el projecte, que és continuïtat del P3844, es proposa consolidar la segona òptica solidària que va obrir les seves portes a Sédhiou a finals de 2023 i posar-ne en funcionament una tercera a Kolda, integrada en l'estratègia de: 1. Establir una xarxa d'òptiques solidàries, gestionades per associacions de dones, per facilitar a la població local la possibilitat de realitzar cribratge, independentment del seus recursos: - A les escoles, mitjançant la participació dels professors en la detecció d'errors de refracció. - Als centres mèdics, a través de convenis de col·laboració amb els serveis d'oftalmologia dels centres mèdics i hospitals de la regió de Ziguinchor (on hi ha l'Òptica Solidaria Santa Yalla) i altres regions on s'implantin òptiques solidaries. 2. Fer un acompanyament per a la millora de la formació de tècnics/es optometristes que puguin garantir un servei de qualitat en la detecció dels problemes de salut visual. 3. Paral·lelament, fer gestions amb les universitats i el Ministeri de Salut per tal que la formació en optometria sigui un diploma universitari. Amb la millora d'aquests serveis es podran posar a disposició de la població amb ametropia les correccions òptiques necessàries i oferir-los ulleres de qualitat a preus assequibles. Quan la botiga de l'òptica solidària s'hagi consolidat, els optometristes faran desplaçaments a zones rurals per facilitar l'accés als serveis de salut visual a la població amb més dificultats d'accedir-hi.