Socis del Fons Català

Com fer-se soci?

El Fons Català de Cooperació agrupa més de 300 municipis, consells comarcals, mancomunitats i diputacions. Es convida a totes les administracions locals catalanes, que encara no ho són, a associar-se i formar part d’una xarxa que treballa per una cooperació transformadora des del municipalisme.

El procediment per a fer-se soci és el següent:

Poden ser socis del Fons Català les entitats públiques que comparteixin els objectius de l’associació.

La petició d’admissió com a soci del Fons Català ha de ser formulada per Acord de Ple de la institució candidata. A la petició hi ha de constar el nom de la persona que en tindrà la representació, així com l’expressa acceptació dels estatuts de l’associació.

L’admissió provisional de la institució candidata correspon a la Junta Executiva i, posteriorment, ha de ser ratificada per l’Assemblea General, moment en què es converteix en soci de ple dret.

Les quotes s’assignen segons una escala marcada pel nombre d’habitants de cada municipi:

TramPoblació Quota
11 a 250 hab.150
2251 a 500 hab.200
3501 a 1.000 hab.250
41.001 a 2.500 hab.300
52.501 a 5.000 hab.600
65.001 a 10.000 hab.1.000
710.001 a 15.000 hab.2.000
815.001 a 20.000 hab.2.500
920.001 a 30.000 hab.3.000
1030.001 a 40.000 hab.3.500
1140.001 a 50.000 hab.4.000
1250.001 a 60.000 hab.5.000
1360.001 a 80.000 hab.5.500
1480.001 a 100.000 hab.6.000
15100.001 a 200.000 hab.6.500
16200.001 a 300.000 hab.7.500
17300.001 a 500.000 hab.9.000
18500.001 a 750.000 hab.10.000
19750.001 a 1.000.000 hab.15.000
201.000.001 a 1.500.000 hab.20.000
211.500.001 a 2.000.000 hab.25.000

Consells Comarcals800
Diputació de Barcelona17.000
Diputació de Girona6.000
Diputació de Lleida6.000
Diputació de Tarragona6.000

Què implica ser soci del Fons Català?

Ser soci del Fons Català implica formar part d’una xarxa de municipis que aposten per la solidaritat i la defensa dels drets humans. Unir recursos i esforços permet generar un major impacte i incidència política en matèria de cooperació i educació per la Justícia Global, que si es fa el procés individualment.

Si ets soci del Fons Català podràs…

 • Comptar amb un equip tècnic format per persones especialitzades que et podran orientar en matèria de polítiques de cooperació al desenvolupament al teu municipi (Plans director, bases de convocatòries, formularis, acompanyament d’entitats locals…).
 • Rebre suport en la gestió de les convocatòries de subvencions a projectes de cooperació i educació per la Justícia Global i comptar amb una anàlisi exhaustiva dels projectes presentats.
 • Tenir accés a avaluacions de projectes ja executats o en execució, a demanda de l’ens local soci.
 • Unir esforços amb altres municipis per impulsar projectes de cooperació conjunts, generant més impacte i transformació social.
 • Participar en campanyes d’Acció Humanitària i Emergències, davant de desastres naturals o conflictes.
 • Rebre formacions especialitzades en cooperació destinades a càrrecs electes, personal tècnic municipal i en entitats del territori.
 • Participar en campanyes de comunicació, sensibilització i incidència política.
 • Obtenir informació rigorosa i contrastada sobre l’actualitat internacional i recursos sobre cooperació municipalista.
 • Tenir a l’abast un ventall de recursos d’educació per a la Justícia Global.
 • Intercanviar experiències i recursos amb personal tècnic d’altres països a través de projectes de Cooperació Tècnica.
 • Participar en les comissions i grups de treballs del Fons Català, espais que promouen la feina conjunta, la reflexió i l’intercanvi de coneixements i bones pràctiques.
 • Participar en viatges polítics i tècnics de seguiment de projectes sobre el terreny o observacions electorals.
 • Tenir accés a documentació especialitzada sobre polítiques de cooperació al desenvolupament.
 • Tenir accés a dades actualitzades sobre cooperació municipalista.