El Fons Català

Socis del Fons Català

A 31 de desembre de 2023, el Fons Català de Cooperació comptava amb 311 socis, dels quals 291 són ajuntaments, 14 consells comarcals, quatre diputacions, una EMD i una Àrea Metropolitana. Els ajuntaments socis agrupen el 85% de la població de Catalunya, malgrat que representin el 30% del total dels municipis de Catalunya.

  • Reseteja

Serveis

Tots els ens socis tenen a la seva disposició un seguit de serveis general que oferim des de l’entitat:

Gestió de Campanyes d’emergència i Ajuda Humanitària

Gestió del cicle de projectes

Seguiment de projectes sobre terreny

Gestió de convocatòries de cooperació directa i indirecta

Avaluació de projectes

Cooperació tècnica

Observacions electorals

Servei de proporció de dades per als ajuntaments

Campanyes de sensibilització

Formacions i recursos

Espais de participació

El Fons Català s’estructura a través de comissions de caràcter geogràfic o sectorial en el qual poden participar tots els ens locals socis.