El Fons Català

Òrgans de govern

Els òrgans constitutius del Fons Català són l’Assemblea General, la Junta Executiva i la Junta Permanent.

El Fons Català està regit per una Junta Executiva de 27 ens locals que representa la pluralitat política i la diversitat territorial del municipalisme català. La Junta Executiva està formada pels representants de les respectives entitats associades al Fons Català. A més, per tal d’agilitzar la gestió del dia a dia de l’entitat, els càrrecs de presidència, vicepresidència, secretaria i tresoreria constitueixen la Junta Permanent, un òrgan de govern més petit que s’encarrega de resoldre els afers de caràcter més urgent. L’Assemblea General, que es reuneix anualment dins el primer semestre de cada any, és l’encarregada d’aprovar la proposta de càrrecs que constituiran la Junta Executiva.

Les principals funcions de la Junta Executiva són: executar els acords de l’Assemblea General; dur la direcció dels comptes, el balanç i el pressupost per posar-lo a votació de l’Assemblea; seleccionar els projectes de cooperació i fer-ne el seguiment; estudiar la petició d’entrada de nous socis i donar-los d’alta si procedeix; acordar la contractació i l’acomiadament del personal laboral; i designar la persona que ha d’ocupar el càrrec de director/a, entre d’altres.

Es poden consultar més detalls sobre els òrgans de govern del Fons Català als estatuts de l’associació.

Junta Executiva

 • President

  Jordi Cuadras Oliva

  Ajuntament d’Igualada Cap de l’oposició PSC
 • Vicepresident

  Isidre Pineda Moncusí

  Ajuntament de Caldes de Montbui Alcalde ERC
 • Secretària

  Maria Llauradó Fornt

  Ajuntament de Begues Tinenta d’Alcaldia JxCAT
 • Tresorer

  Sergi Hernández Castellano

  Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda Tinent d’Alcaldia EC
 • Vocal A

  Isabel Otero Cuesta

  Ajuntament de Barberà del Vallès Regidora PSC
 • Vocal B

  Pau Solanillas Franco

  Ajuntament de Barcelona Comissionat PSC
 • Vocal C

  Maite Selva Huertas

  Ajuntament de Begur Alcaldessa JxCAT
 • Vocal D

  Vanessa Martí Caelles

  Ajuntament de les Borges Blanques Regidora BxR
 • Vocal E

  Sònia Gràcia i Xuclà

  Ajuntament de Fornells de la Selva Alcaldessa JuntsxCAT
 • Vocal F

  Carlos Martín Fernández

  Ajuntament de la Garriga Regidor PSC
 • Vocal G

  Aminata Sabaly Balde

  Ajuntament de Girona Regidora Guanyem-G
 • Vocal H

  Álvaro Ferrer Vecilla

  Ajuntament de Granollers Tinent d’Alcaldia PSC
 • Vocal I

  José Antonio Alcaide Martín

  Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat Regidor PSC
 • Vocal J

  Marta Moya Molina

  Ajuntament de Mataró Regidora PSC
 • Vocal K

  Jessica Revestido Romero

  Ajuntament de Molins de Rei Tinenta d’Alcaldia PSC
 • Vocal L

  Immaculada Muñoz Díaz

  Ajuntament d’Olot Regidora JxCAT
 • Vocal M

  Raquel Vilardebó Pujadas

  Ajuntament de la Roca del Vallès Tinenta d’Alcaldia JxCAT
 • Vocal N

  Gemma Aristoy Pujol

  Ajuntament de Sant Cugat del Vallès Regidora ERC
 • Vocal O

  Roc Massiques Illa

  Ajuntament de Sant Gregori Regidor JxCAT
 • Vocal P

  Bàrbara Ferrer Escobar

  Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet Tinenta d’Alcaldia PSC
 • Vocal Q

  Rosa Boladeras Domingo

  Ajuntament de Terrassa Regidora TxT
 • Vocal R

  Montserrat Arroyo Ferrando

  Ajuntament de Vilafranca del Penedès Regidora PSC
 • Vocal S

  Elisenda Alamany Gutiérrez

  Àrea Metropolitana de Barcelona Vicepresidenta ERC
 • Vocal T

  Núria Parlon Gil

  Diputació de Barcelona Diputada PSC
 • Vocal U

  M. Teresa Tixis Padrosa

  Diputació de Girona Diputada ERC
 • Vocal V

  Sandra Marco Casals

  Diputació de Lleida Diputada ERC
 • Vocal X

  Carme Ferrer Cervelló

  Diputació de Tarragona Diputada ERC

Consell Assessor

El Consell Assessor és un òrgan de caràcter consultiu format per representants de la societat civil organitzada catalana, amb l’objectiu de constituir un marc de relació estable amb agents socials que permeti el debat sobre criteris i polítiques de cooperació. A més, també pretén esdevenir un espai per fer seguiment de la feina que desenvolupa el Fons Català i impulsar accions de manera conjunta per tal que arribin a tota la ciutadania. El Consell Assessor està format per: