General 26 març 2021

5 anys del pacte migratori entre la Unió Europea i Turquia per frenar l'entrada de migrants a Grècia

El pacte migratori entre la UE i Turquia ha deixat a milers de persones refugiades atrapades en camps en situacions molt vulnerables. Amb motiu dels 5 anys de la seva elaboració, el Fons Català vol visibilitzar la societat civil organitzada i el rol cabdal que tenen en el desplegament d’accions estratègiques que van més enllà de l’enviament de recursos.

Des de 2017 formem part d’un projecte centrat en l’assessorament legal de persones refugiades a Lesbos a través de la Garriga Societat Civil i Legal Centre Lesvos, que suposa un suport bàsic que ni l’Estat grec ni la UE proporciona. Legal Centre Lesvos és l’entitat que està a terreny proporcionant aquest servei i fins a dia d’avui ha fet assessorament a més de 400 persones i famílies que es troben en risc de deportació a Turquia. El seu objectiu és mantenir una porta oberta per defensar els drets dels sol·licitants de protecció internacional de qualsevol nacionalitat que estan atrapats a Lesbos.

Davant la vulneració sistemàtica de drets humans fonamentals, Legal Centre Lesvos representa jurídicament a refugiats amb casos complexos i sota el risc de ser deportats a Turquia. L’entitat també pretén dur a terme un litigi estratègic de denúncia per la violació de drets humans juntament amb grups d’advocats i advocades turques amb qui treballen colze a colze.

A més, també s’està treballant amb tasques d’incidència política juntament amb les comunitats de refugiats per tal d’aconseguir que s’organitzin políticament com a col·lectiu i combatin la violació sistemàtica dels seus drets més bàsics. Per altra banda també es recullen reivindicacions pròpies dels refugiats, es fa monitoratge de les vulneracions de drets que pateixen i se’n fa difusió a través d’articles, imatges i reportatges.

Aquest projecte involucra a gran part de la societat civil a terreny i a Catalunya, ja que s’estableix una col·laboració directa entre Legal Centre Lesvos, els juristes catalans voluntaris per al projecte i la Garriga Societat Civil.

El pacte UE-Turquia del 2016 és part d’una sèrie d’altres pactes de la UE amb tercers països amb l’objectiu de controlar i prevenir la migració cap a terres europees. Des del moment en què el pacte va entrar en vigor, les arribades a Grècia van disminuir dràsticament, la repressió a la frontera amb Turquia va augmentar i la situació a camps com el de Moria es va deteriorar molt