General 3 juliol 2019

Campanya Som Aigua. Sant Pere de Ribes a Puerto Cabezas

La càpsula explica l’experiència del treball a Puerto Cabezas, per a la garantia del Dret Humà a l’Aigua i al Sanejament (DHAS). A terreny es va haver de fer un diagnòstic molt específic per veure quin sistema calia implementar per a que la gent efectivament tingués aigua; si no podia ser les 24h del dia, com a mínim per a poder acumular-la i poder-ne tenir-ne la major part de l’any.

La implicació de les famílies i les comunitats en el projecte és clau per a l’èxit del mateix. Totes les persones que treballen al projecte són comunitàries, i es formen durant aquest procés. Alhora, es conforma un comitè o consell d’aigua potable, format per 7 o 8 persones, que vetllen perquè la gent utilitzi bé el sistema i perquè si hi ha algun tipus d’avaria sigui assumida col·lectivament.

Puerto Cabezas es la capital de la regió Nord del Carib, una ciutat on té presència l’ètnia misquita.