General 8 febrer 2022

Com afecta a la cooperació estatal i als ens locals la nova llei de cooperació?

A la Comissió de Municipalisme del Fons Català s’han analitzat les novetats que comporta l’Avantprojecte de Llei de Cooperació per al Desenvolupament Sostenible i la Solidaritat i com les seves propostes afecten tant l’ecosistema de cooperació de l’Estat com els ens locals. Malgrat que a la proposta se li reconeixen certs avenços en relació a la llei del 98, s’ha donat especial importància a la necessitat de remarcar la capacitat d’intervenció dels ens locals en els espais de decisió de les polítiques de cooperació, el seu paper en la definició de plans directors, plans de país o en el suport que se li pot donar en el desenvolupament de les seves activitats, es valora que encara cal reforçar el reconeixement dels governs locals com actors de ple dret de la cooperació, lloc pel que han treballat molt durant els darrers 30 anys.

S’ha fet un esment també a la necessitat de que la llei obri i aplani el camí de la futura reforma de la Llei de Subvencions i apunti a que es reconegi la capacitat dels governs locals de fer transferències i treball directe, aspecte imprecindible perquè es pugi treballar en cooperació amb normalitat.

Finalment s’ha fet un reàs a la tasca que el grup de treball sobre cooperació y procediments jurídics està fent per elaborar una proposta de normativa.