General 30 agost 2021

Convocatòria: Gestor/a del projecte "Shababuna; els nostres joves: informats i ben preparats per triar el seu futur!"

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD) obre convocatòria per contractar a un/a gestor/a pel projecte Shababuna.

Descripció

La persona escollida s’encarregarà de la gestió tècnica, administrativa i financera del projecte Shababuna” en coordinació amb les altres àrees del Fons Català i amb l’ACCD, que també és soci del consorci del projecte i amb qui s’implementen activitats de forma conjunta.

Funcions principals

• Assegurar la correcta i efectiva implementació de l’acció a dur a terme per part del FCCD, l’ACCD i els ens locals socis participants al projecte del projecte, aportant el suport logístic i acompanyament necessari per a la realització de les actuacions.

• Actuar com a pont de coordinació i comunicació entre els membres del consorci, ens locals i universitats.

• Dur a terme gestions tècniques, administratives i financeres necessàries per a la correcta i efectiva implementació de les activitats del projecte.

• Elaborar tots els informes narratius i financers previstos al projecte (FCCD-ACCD) i del consorci.

• Coordinació logística i administrativa amb la persona dinamitzadora del projecte, ajuntaments, DGAIA i altres actors del projecte, per a l’organització i bon funcionament dels 24 tallers que s’organitzaran amb la ciutadania d’origen marroquí a diferents municipis catalans i dels 3 tallers en centres d’acollida amb menors no acompanyats d’origen marroquí.

• Coordinació logística i administrativa dels tallers de construcció de capacitats a les autoritats provincials de la regió Oriental del Marroc.

• Realitzar i dur a terme altres funcions anàlogues que es puguin requerir per part del FCCD.

Requisits

• Llicenciatura o Grau relacionada amb l’àmbit de les ciències socials.

• Experiència laboral mínima de dos anys en gestió i implementació de projectes europeus i/o projectes de cooperació, especialment en gestió i monitoratge de subvencions europees en els àmbits d’intervenció del projecte.

• Formació específica en cooperació al desenvolupament (màster, curs de postgrau o curs específic)

• Experiència en organització logística d’activitats

• Expressió oral i escrita fluïda. Coneixement oral i escrit de la llengua catalana del nivell C de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya o equivalent.

• Coneixement oral i escrit de les llengües anglesa i francesa en l’àmbit professional.

• Coneixements avançats en fulls de càlcul, bases de dades i xarxes socials.

• Persona responsable, ordenada, polivalent, dinàmica, resolutiva, amb iniciativa i amb ganes d’implicar-se i treballar en equip.

Condicions laborals

• Dedicació exclusiva, jornada completa de 39 h/setmanals.

• Contracte laboral de 8 mesos

• Ubicació a les oficines del Fons Català, Barcelona.

• Salari brut anual: 32.400 euros bruts anuals

• Incorporació el dia 1 de novembre de 2021

Candidatures

Les persones interessades han d’enviar per correu electrònic el seu currículum a fonscatala@fonscatala.org fent constar la referència: “Plaça de Gestor/a de projecte “Shababuna; els nostres joves: informats i ben preparats per triar el seu futur!”- AMIF”

Data límit de presentació de candidatures: 12 de setembre de 2021

Consulta la convocatòria completa.